ثبت نام در نشست های سراسری واحد مشهد

   

  نشست معاونین دانشگاه و روسای مراکز آموزشی وفرهنگی و روسای آموزشکده های فنی و حرفه ای سما

  و مدیران آموزشی و مدیران دانشجویی  و همچنین متوليان مهارتی آموزشکده های فنی و حرفه ای سما

   

  توضیحات :

  با توجه به محدوديت فضاي پيش بيني شده از همراه آوردن راننده شخصي و خانواده و ... جدا خودداري فرمائيد.

  1-    دوره مدیران آموزشی و مدیران دانشجویی

  ورود : جمعه 97/10/07 پذیرش هتل ساعت 14 عصر به بعد

   خروج : دوشنبه97/10/10 تحویل اتاق هتل ساعت 14 عصر

   

  2-   دوره متوليان مهارتی آموزشکده های سما

  ورود : دوشنبه 97/10/10  پذیرش هتل ساعت 17 عصر به بعد

  خروج : پنجشنبه97/10/13  تحویل اتاق هتل ساعت 14 عصر

   

  3-  دوره معاونین دانشگاه و روسای مراکز آموزشی وفرهنگی و روسای آموزشکده

  ورود : جمعه97/10/14 پذیرش هتل ساعت 14 عصر به بعد

  خروج : دوشنبه97/10/17  تحویل اتاق هتل ساعت 14 عصر

   

  ضمن سپاس از همراهي شما ... ثبت نام به پايان رسيده است.


  © 2024 Your Company. All Rights Reserved.

  HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS

  You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.