اردو و تفريح يكروزه به قله زشک ویژه برادران می باشد.
ظرفيت : 30 نفر
زمان برگزاري اردو: ساعت 7 صبح جمعه مورخ 93/09/07 ، حركت از مقابل درب آموزشكده مي باشد .
هزينه هر دانشجو مبلغ 400/000 ريال بابت ( اياب و ذهاب ، صبحانه ، ناهار و عصرانه ) مي باشد که 50 در صد آن توسط دانشجو و مابقي از بودجه فرهنگي آموزشكده پرداخت گرديده است .

مهلت ثبت نام تا ساعت 24 روز دوشنبه مورخ 1393/08/27 بوده که تنها از طریق همین سامانه انجام خواهد شد.

 

مهلت ثبت نام به پايان رسيده است.